Castellano

Assegurances

"Les millors garanties al millor preu" 

 

Productes:

 

Generali Autos: Preus altament competitius, fins a un 60 % de descomptes en els bons conductors, quatre tipus de modalitat de contractació; plus auto, combi auto, tot risc amb franquícia i tot risc plus. Garanties bàsiques: llunes, incendi, robatori, assistencia en viatge. Garanties especials: defensa de carnet per punts, gestió de multes, vehicle de substitució, indemnització per retirada de carnet, indemnització a valor de nou, etc. Asistencia 24 hores en cas de sinistre i Asistencia en viatge allà on es trobi.

 

Generali Hogar: Cobertura de continent i contingut a valor total de la llar, cobertura de joies o objectes valiosos, contactacció de garanties especials com cobriment del aliments al frigorífic per problemes elèctrics, cobriment de conreu per gelades, etc. En cas de sinistre, asistencia 24 hores, amb opció de peritatge o reparador.

 

Generali Protecció Familiar: En els moments més difícils, volem estar al teu costat, per això t'oferim el producte més complet en asistencia familiar. Garanties bàsiques:

 

1. Asistencia en Viatge

 

* Trasllat Nacional i Internacional i lliure elecció del lloc d'inhumació en territori español.

 

* ALtres prestacions en cas de defunció: Retorn anticipat d'assegurats acompanyants, acompanyament de menors, acompanyament de restes mortals, retorn de l'assegurat per defunció d'un familiar.

 

* Prestacions en cas d'enfermetat o accident: trasllat sanitari, despeses mèdiques a l'extranger, despeses odontològiques d'urgència a l'extranger, prolongació d'estancia en hotel a l'extranger, retorn anticipat d'assegurants acompanyants, enviament de medicaments, acompnyant d'assegurat hospitalitzat, acompanyament de menors.

 

* Aktres prestacions en Assistencia en Viatge: recerca i local·lització d'equipatges, enviament de documents i objectes personals, transmissió de missatges urgents, servei d'informació, adelantament de fons, pagament d'emergència a hospitals.

 

2. Asistencia Jurídica

 

* Assessorament i gestió en successions.

 

* Consultori jurídic.

 

* Accès a red de despatxos d'advocats.

 

3. Consulta telefònica

 

* Gestió telefònica i presencial del dol.

 

* Orientació mèdica, psicològica i social.

 

4. Altres prestacions d'assistencia familiar

 

* Línia d'informació d'oci, turisme i cultura.

 

* Protecció de targetes.

 

* Servei a domicili: personal sanitari o d'ajuda, telefarmacia, professor particular.

 

Garanties opcionals: repatriació d'extrangers residents, defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident i indemnització diaria per hospitalització.

 

Generali Vida: Protecció més completa i adequada per a que la seva família pugui afrontar el futur sense problemes econòmics. Principals cobertures en mort i invalidesa absoluta i permanent i altres cobertures com enfermetat, asistencia en domicili, servei de segona opinió mèdica, capital adicional si la mort ha estat per accident o accident de circulació, etc.

 

Generali de Plan de Pensions Individual: Assegurar la seva jubilació. Aquest producte li permetrà rebre una pensió de jubilació o complementar el de la seguretat social, arribat el moment. Permet disfrutar d'unes excelents avantatges fiscals que li permetràn pagar menys en la declaració de la renta, pot obtenir una desgravació fiscal de fins a 10.000 € en la pròxima declaraciói en el cas de tenir més de 50 anys pot arribar fins a 12.500 €.

 

Generali Estalvi: capital mínim a contractar: 35 € mensuals. Proporciona una rentabilitat 100% Garantitzada, a més a més aquest import garantitzat s'incrementa amb una rentabilitat adicional al venciment de la pòlissa. Avantatges: rentabilitat 100% garantitzada, rentabilitat adicional derivada de la participació de beneficis, total líquid a partir de la primera contractació, podrà interrompre i reanudar el pagament de primes sense tenir que abonar les primes vençudes, màxima flexibilitat en contractació.

 

Altres assegurances: comerç, edifici, farmàcia, òptiques, danys a empresa, enginyeria, marestrella, responsabilitat civil, accidents a empresa i a particulars, salud, salud a empreses, transports, furgonetes, ciclomotors, camions, remolcs, inversió, animals, etc.

 

 

Si vostè vol que li calculem una assegurançar, ompli el formulari que adjuntem a continuació i en 24 hores li donarem la resposta sense cap compromís.